Klantenservice

Bel of mail. wij staan voor je klaar.

privacyverklaring

Woodville.nl, onderdeel van Living 98 B.V. (hierna: ‘Woodville’) waarborgt de privacy van de gebruikers van haar diensten en personeel. Woodville hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt deze informatie uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan haar stelt.  

In dit privacy statement wordt het beleid en de uitgangspunten uiteengezet bij de verschillende manieren waarop Woodville persoonsgegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt. Omdat Woodville haar diensten blijft ontwikkelen en verbeteren, kan het zijn dat dit privacy statement kan worden aangepast. Woodville publiceert dan ook steeds de meest actuele op haar website woodville.nl.

 1. GEGEVENSBEHEERDER

Woodville is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 1. WAT ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betreft bijvoorbeeld jouw naam, telefoonnummer, of jouw post- en e-mailadres.

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

3.1 DOOR JOU INGEVOERDE GEGEVENS

Indien je overeenkomsten met ons sluit, registratievelden invult of ons toestemming geeft, verwerken wij de door jou verstrekte persoonsgegevens, in het bijzonder de gegevens zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2.

3.2 AUTOMATISCH GEREGISTREERDE GEGEVENS

Om je te voorzien van de informatie die je nodig hebt op onze website, verwerken wij ook de volgende gegevens:

 • Het adres van de pagina die je bezoekt op onze website
 • Het adres van de website die je direct daarvoor hebt bezocht (de zogenaamde “verwijzer”)
 • De datum en het tijdstip van jouw bezoek
 • De eigenschappen van je apparaat, met name het besturingssysteem, de gebruikte browser en de venstergrootte van jouw browser
 • Het IP-adres van jouw apparaat.
 • Identificatienummers die we op jouw apparaat opslaan. Met dit identificatienummer kunnen wij jouw apparaat op de website herkennen. Technisch gezien worden deze identificatienummers opgeslagen in zogenaamde cookies of eTags.
 • Apparaat-ID’s die bestaan uit de individuele kenmerken van jouw mobiele apparaat. Op basis hiervan kunnen wij jouw apparaat ook op de website herkennen. Voorbeelden van dergelijke apparaat-ID’s zijn
  • De “Ad-ID” van het Apple-besturingssysteem iOS
  • De “advertentie-ID” van het Android-besturingssysteem
 1. WANNEER VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

4.1 SLUITING VAN CONTRACTEN

Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens bij het aanmaken van je persoonlijke gebruikersaccount, bij het bestellen van producten via onze website of bij het abonneren op onze nieuwsbrief.

Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, is de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking artikel. 6 Punt 1 b) GDPR (uitvoering van het contract).

4.2 WERKING VAN DE WEBSITE

Anderzijds verwerken wij jouw persoonlijke gegevens om je op woodville.nl de best mogelijke producten, aanbiedingen en inhoud te kunnen aanbieden die op jouw behoeften zijn afgestemd en om je bezoek aan onze website zo informatief en plezierig mogelijk te maken. Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, is de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking artikel. 6 Punt 1 f) GDPR (belangenafweging, gebaseerd op onze interesse om jou een zo aantrekkelijk mogelijke website aan te bieden).

 1. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

5.1 Woodville KLANTENACCOUNT

Op de website heb je de mogelijkheid om een persoonlijk account aan te maken voor de onlineshop (hierna “ledenaccount”). In je account kun je jouw persoonlijke gegevens opslaan en hierdoor gemakkelijk winkelen in de onlineshop.

Om jouw persoonlijke account aan te maken, heeft Woodville jouw voor- en achternaam en eventueel je adres en telefoonnummer nodig. Hiernaast dien je met jouw e-mailadres een vrij te kiezen wachtwoord aan te maken (hierna samen ‘ledenaccountgegevens’). Het door jou verstrekte e-mailadres dient ook als toegangs-ID voor jouw ledenaccount. Je ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail na succesvolle registratie. In de persoonlijke sectie van jouw ledenaccount kun je jouw gegevens op elk moment bijwerken. Zo sluit de gebruiker met ons het contract voor de terbeschikkingstelling van de gebruikersaccount.

Als je je toestemming hebt gegeven, worden met de functie ‘aangemeld blijven’ zogenaamde persistente cookies (zie 6) op je computer opgeslagen. Deze dienen ervoor dat je je tijdens de volgende bezoeken op onze website niet opnieuw hoeft aan te melden. Deze functie is niet beschikbaar als je de opslag van cookies in je browser-instellingen uitgeschakeld hebt.

Uiteraard kan de gebruiker ten alle tijde en zonder opgaaf van redenen het contract voor het ter beschikking stellen van de gebruikersaccount beëindigen. De eenvoudigste manier om dit te doen is door een informele e-mail te sturen naar info@woodville.nl.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel. 6 Punt 1 b) BBPR (uitvoering van het contract).

5.2. AFHANDELEN VAN BESTELLINGEN IN ONZE ONLINE SHOP

Voor zover je producten in onze online shop bestelt, dient de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, alsmede de uitvoering van jouw bestelling inclusief betaling en levering. Bij betaling per creditcard ontvangen wij de betaal-ID en de laatste vier cijfers van jouw creditcardnummer van onze betaalprovider. Dit in het kader van de authenticatie en toewijzing van je bestelling en dus ook jouw veiligheid. De voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens worden rechtstreeks door de betalingsdienstaanbieder verzameld.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is artikel. 6 Punt 1 b) GDPR (uitvoering van de opdracht voor de uitvoering en verwerking van de opdracht) en Art. 6 Punt 1 f) GDPR (weging van rente, gebaseerd op ons belang bij het aanbieden van een veilige creditcardbetaalmogelijkheid).

Na het selecteren van een betalingsdienstaanbieder word je gevraagd om de gegevens in te voeren die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder. Deze betalingsinformatie wordt direct doorgestuurd naar de betreffende betalingsdienstaanbieder en wordt niet door ons opgeslagen.

De door jou verstrekte gegevens voor het factuur- en (evt. afwijkend) leveringsadres slaan wij in je ledenaccount op, zodat je deze bij je volgende aankoop niet opnieuw hoeft in te voeren. Je kunt deze gegevens op elk moment in de toekomst veranderen.

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens die – in het kader van bestellingen – zijn verwerkt uiterlijk na het verstrijken van wettelijke garantietermijnen, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen.

5.3 NIEUWSBRIEF

Wij bieden alle gebruikers van www.woodville.nl de ontvangst van nieuwsbrieven aan. Om zich aan te melden kan de gebruiker zich registreren met een e-mailadres op de registratiepagina. Vervolgens ontvangt de gebruiker een activatielink naar het opgegeven e-mailadres om de registratie te voltooien. Op deze manier stemt de gebruiker in met het ontvangen van de nieuwsbrief (dubbele opt-in-procedure).

De gebruiker kan haar toestemming ten alle tijden en zonder opgave van redenen intrekken. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door te klikken op de “uitschrijven”-link, die te vinden is in elke nieuwsbrief.

De hierboven beschreven rechtsgrondslag voor dit proces is artikel 6, lid 1. 1 a) GDPR (toestemming).

5.4 CONTACT VIA CONTACTFORMULIER / offerte aanvraag

Als je ons vragen stelt via het contactformulier of een offerte aanvraag via onze website indient, verwerken wij de door jou verstrekte informatie, met inbegrip van jouw contactgegevens, om de vraag te behandelen. In geval van vervolgvragen worden deze gegevens ook door ons opgeslagen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1. 1 b) GDPR (contractverwerking – de verwerking van de gegevens van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tot beantwoording van uw vragen of verzoeken) of artikel 6 lid. 1 f) GDPR (belangenafweging – gebaseerd op onze interesse in het verwerken van aanvragen van gebruikers van onze website).

 1. TRACKING-TOOLS VOOR WEBSITE ANALYSE

6.1 IN HET ALGEMEEN

We willen onze websites zo goed mogelijk inrichten. Daarom gebruiken we zogenaamde ‘tracking’-tools om ons webaanbod technisch te verbeteren. De tracking tools stellen ons in staat om het gebruik van onze webaanbiedingen te meten. In het bijzonder gebruiken we de tools om de volgende informatie te verzamelen:

 • Welke links klikken online gebruikers op andere websites om woodville.nl te bereiken?
 • Welke van onze pagina’s worden wanneer, hoe vaak en in welke volgorde bezocht?
 • Welke informatie zoeken gebruikers op onze website?
 • Op welke links of aanbiedingen klikken gebruikers van onze website?

Op basis van deze informatie stellen we statistieken samen die ons helpen de volgende vragen te begrijpen:

 • Welke pagina’s zijn bijzonder aantrekkelijk voor gebruikers van onze website?
 • Welke artikelen interesseren onze gebruikers het meest?
 • Welke diensten moeten we onze gebruikers bieden?

In het bijzonder maken we gebruik van de automatisch verzamelde gegevens zoals vermeld in paragraaf 3.2 hierboven. De gegevens worden alleen onder een pseudoniem opgeslagen.

De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming in de zin van Art. 6 alinea. 1 a) GDPR en art. 6 alinea. 1 f) GDPR (belangenafweging, gebaseerd op ons belang om de website zo goed mogelijk aan te passen aan de belangen en behoeften van de gebruikers).

6.2 GOOGLE ANALYTICS

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’), USA. Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst, die de analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookies aangemaakt wordt over jouw gebruik van deze website, wordt overgebracht naar een Google-server in de VS en wordt daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De informatie die door de cookies aangemaakt wordt over jouw gebruik van deze website, wordt overgebracht naar een Google-server in de VS en wordt daar opgeslagen. Ten behoeve van de uitbater van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik te verstrekken aan de website-uitbater. Google zal het IP-adres dat overgebracht is door je browser als deel van Google Analytics niet in verband brengen met andere gegevens die Google bezit.

Je kunt het gebruik van cookies verhinderen door de juiste instellingen te kiezen in je browser. Houd er a.u.b. echter rekening mee dat als je dit doet, je misschien geen toegang zult hebben tot alle functies die op deze website verstrekt worden. Bovendien kun je de verzameling van gegevens die zijn aangemaakt door de cookies en met betrekking tot het gebruik van de website (incl. je IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browserplug-in te downloaden en te installeren. De huidige link is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat een persoonlijke relatie kan worden uitgesloten. Voor zover de over jouw verzamelde gegevens persoonlijk zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij kunnen ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor jou als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, op de hoogte gebracht. Uw gegevens worden verwerkt in het kader van Google Analytics om de legitieme belangen van Intervox te beschermen.

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Privacybeleid: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en Privacybeleid: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

Je kunt het verzamelen en doorgeven van gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

6.3 GOOGLE ADWORDS / REMARKETING

We gebruiken tevens de remarketingfunctie in Google AdWords van Google Inc, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google”).

Met de remarketingfunctie kan Woodville advertenties presenteren op basis van de interesses van de gebruikers van de site op andere sites binnen het Google-adresnetwerk (d.w.z. op Google zelf, zogenaamde “Google advertenties”, of op andere sites). Hierbij wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, in het bijzonder aanbiedingen waarin de gebruiker geïnteresseerd was, om ook na een bezoek aan onze website op andere pagina’s gerichte reclame aan gebruikers te kunnen tonen. Hiervoor slaat Google cookies op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-services of websites in het Google-schermnetwerk bezoeken. De bezoeken van deze gebruikers worden via deze cookie vastgelegd. Dit nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaalde computer te identificeren en niet om een persoon te identificeren; persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. De gebruiker kan het instellen van cookies verhinderen door haar browsersoftware in te stellen. De gebruiker kan het gebruik van cookies door Google ook deactiveren door de volgende link te volgen en de plug-in te installeren die daar wordt aangeboden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl. Meer informatie over Google Adwords en het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

6.4 GOOGLE ADWORDS / CONVERSIETRACKING

Daarnaast gebruiken we ook de conversietracking van Google AdWords van Google Inc, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google”). Wanneer u op een Google-advertentie klikt, wordt er een conversiecookie op jouw computer ingesteld. Deze cookies vervallen na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als je bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en Westwing herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent omgeleid. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Hierdoor kunnen cookies niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Je ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De gebruiker kan het instellen van cookies verhinderen door een browsersoftware in te stellen. De gebruiker kan het gebruik van cookies door Google ook deactiveren door de volgende link te volgen en de plug-in te installeren die daar wordt aangeboden: www.google.com/settings/ads/plugin. Meer informatie over Google Adwords en het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

6.5 FACEBOOK PLUG-INS GEBRUIKEN

We gebruiken ook functies van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Door op de betreffende Facebook-plug-in te klikken, wordt een verbinding tussen jouw browser en de servers van Facebook tot stand gebracht. Zo kun je gebruik maken van de verschillende functionaliteiten van Facebook. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel. 6 Punt 1 b) DSGVO (uitvoering van contracten en precontractuele maatregelen).

Als je op de Facebook-plug-in klikt, worden gegevens van jouw browser overgebracht naar Facebook in de Verenigde Staten. De Commissie van de EU heeft op dit moment niet besloten dat de VS over het algemeen een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Facebook heeft zich er echter toe verbonden zich te houden aan de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die door het ministerie van Handel van de VS is gepubliceerd met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit EU-lidstaten. Meer informatie vind je op: https://nl-nl.facebook.com/about/privacyshield.

Als je een Facebook-account hebt, kunnen de door jouw browser verzonden gegevens aan jouw Facebook-account worden gekoppeld. Als je niet wilt dat deze gegevens aan jouw Facebook-account worden toegewezen, logt dan eerst uit bij Facebook voordat je op de Facebook-plug-in klikt. Interacties, in het bijzonder het gebruik van een commentaarfunctie of het klikken op een “Vind ik leuk” of “Delen” knop, worden ook gedeeld met Facebook. Meer informatie vind je op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy.

6.6 PINTEREST

Ook hebben we de plug-in van het sociale netwerk Pinterest geïntegreerd. Pinterest Inc. 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, Verenigde Staten is de exploitant van Pinterest. Je herkent de Pinterest plug-in aan de ronde rode Pin-It knop (met de kleine “p” in het midden).

Wanneer je een website bezoekt met de knop Pin-It, maakt jouw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers en slaat Pinterest automatisch informatie op zijn servers op (“loggegevens”) die jouw browser verstuurt wanneer je een website bezoekt of die jouw mobiele app verstuurt wanneer je deze gebruikt. Deze loggegevens kunnen bestaan uit jouw IP-adres, het adres van de bezochte websites met pinterestfuncties (bijv. onze website), het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van jouw aanvraag, jouw gebruik van Pinterest en cookies.

Wij wijzen je erop dat wij, als aanbieder van onze pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door Pinterest. Raadpleeg het privacybeleid van Pinterest voor meer informatie.

Als je niet wilt dat Pinterest via onze website informatie over jou genereert, kun je de volgende stappen nemen: Log altijd uit van Pinterest voordat je onze websites bezoekt.

6.7 MAILCHIMP

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 1. INSCHAKELING VAN EXTERNE DIENSTVERLENERS

Voor de werking van onze website geven wij externe dienstverleners opdracht tot het verwerken van de gegevens (bijv. verzending van de bestelling, nieuwsbrief software, computercentra). Waar nodig verwerken deze dienstverleners ook persoonsgegevens. De dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en gemonitord. Je verwerkt de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en bent tevens gebonden aan deze gegevensbeschermingsverklaring.

 1. OPSLAGTERMIJN

Woodville bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk. De fysieke en digitale gegevens worden in elk geval uiterlijk zeven jaren bewaard in het geval er geen koop meer heeft plaatsgevonden. De overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens) bewaart Woodville uiterlijk vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.

 1. JOUW RECHTEN

Je hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 1. VRAGEN

Heb je algemene vragen of suggesties over gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via het volgende mail adres: info@woodville.nl.

Call Now Button